Jaka jest różnica między country, village i countryside?

W dzisiejszym krótkim artykule poruszam kolejną kwestię gramatyczną, mianowicie różnicę między „country”, „village” i „countryside”. Więcej wyjaśnionych przeze mnie zagadnień gramatycznych znajdziecie tutaj.  Po wpisaniu tych 3 słów do słownika angielsko-polskiego, otrzymujemy takie samo znaczenie, jest to „wieś”. Jednak między tymi słowami istnieją różnice, które postaram się wyjaśnić 😊 „Village” czy „country”? A może „countryside? ”Na szczęście rozróżenie tych słów jest bardzo proste!

VILLAGE – konkretna wieś

„Village” przetłumaczy oczywiście jako „wieś”, ale tego słowa użyjemy, kiedy mamy na myśli jakąś konkretną wieś, miejscowość, czyli jednostkę osadniczą posiadającą nazwę i granice.

Przykład:

We live in a small village not far from Warsaw. – Mieszkamy w małej wsi, niedaleko Warszawy

He lives in a small village 50km from Katowice – On mieszka w małej wiosce położonej 50 kilometrów od Katowic.

Poronin is a village in Tatry– Poronin jest wioską w Tatrach.  

THE COUNTRY – wieś jako przeciwieństwo miasta

Słowo „the country” również oznacza „wieś”, ale chodzi tutaj o tereny, które znajdują się poza miastem. Czyli są to obszary wiejskie, niezabudowane, pozamiejskie.

Używając „the country” nie precyzujemy o jaką wioskę nam chodzi.

Przykład:

I’ve lived in the country for many years. – Mieszkam na wsi od wielu lat.

She would like to live in the country – Ona chciałaby mieszkać na wsi.

He would like to sell his flat and move the country. – On chciałby sprzedać mieszkanie i przeprowadzić się na wieś.

Ważne! The country czy country?

Pamiętajcie proszę o rodzajniku określonym „the”, bo samo słowo „country” oznacza kraj, państwo!

„Country” to rzeczownik policzalny, więc oczywiście może występować z „the”, jak również z rodzajnikiem nieokreślonym “a” i dodatkowo może tworzyć liczbę mnogą („countries”). Ale „the country” oznaczające „wieś” już nie!

COUNTRYSIDE – tereny rolne

„Countryside” również przetłumaczymy jako „wieś”, ale używając tego słowa mamy na myśli tereny rolne, wiejski krajobraz, przyrodę, naturę i ziemię.

To słowo ma bardzo zbliżone znaczenie do „the country” i czasami możemy używać ich jako synonimy. Dlatego zapamiętajcie proszę, że „the country” stosujemy, kiedy chcemy przeciwstawić sobie wieś i miasto.

Przykład:

The countryside around there is beautiful. – Wiejski krajobraz wokół jest piękny. 

This countryside provides you with some of the most entrancing views.
– Ta okolica zapewnia jedne z najbardziej urzekających widoków.

Mówiłem, że będzie krótko? 😊 Mam nadzieję, że teraz wszystko jasne! Gdybyście mieli jakieś pytania, piszcie w komentarzach lub tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.