Jaka jest różnica między country, village i countryside?

W dzisiejszym krótkim artykule poruszam kolejną kwestię gramatyczną, mianowicie różnicę między „country”, „village” i „countryside”. Więcej wyjaśnionych przeze mnie zagadnień gramatycznych znajdziecie tutaj.  Po wpisaniu tych 3 słów do słownika angielsko-polskiego, otrzymujemy takie samo znaczenie, jest to „wieś”. Jednak między tymi słowami istnieją różnice, które postaram się wyjaśnić 😊 „Village” czy „country”? A może „countryside? ”Na szczęście rozróżenie tych słów jest bardzo proste!

VILLAGE – konkretna wieś

„Village” przetłumaczy oczywiście jako „wieś”, ale tego słowa użyjemy, kiedy mamy na myśli jakąś konkretną wieś, miejscowość, czyli jednostkę osadniczą posiadającą nazwę i granice.

Przykład:

We live in a small village not far from Warsaw. – Mieszkamy w małej wsi, niedaleko Warszawy

He lives in a small village 50km from Katowice – On mieszka w małej wiosce położonej 50 kilometrów od Katowic.

Poronin is a village in Tatry– Poronin jest wioską w Tatrach.  

THE COUNTRY – wieś jako przeciwieństwo miasta

Słowo „the country” również oznacza „wieś”, ale chodzi tutaj o tereny, które znajdują się poza miastem. Czyli są to obszary wiejskie, niezabudowane, pozamiejskie.

Używając „the country” nie precyzujemy o jaką wioskę nam chodzi.

Przykład:

I’ve lived in the country for many years. – Mieszkam na wsi od wielu lat.

She would like to live in the country – Ona chciałaby mieszkać na wsi.

He would like to sell his flat and move the country. – On chciałby sprzedać mieszkanie i przeprowadzić się na wieś.

Ważne! The country czy country?

Pamiętajcie proszę o rodzajniku określonym „the”, bo samo słowo „country” oznacza kraj, państwo!

„Country” to rzeczownik policzalny, więc oczywiście może występować z „the”, jak również z rodzajnikiem nieokreślonym “a” i dodatkowo może tworzyć liczbę mnogą („countries”). Ale „the country” oznaczające „wieś” już nie!

COUNTRYSIDE – tereny rolne

„Countryside” również przetłumaczymy jako „wieś”, ale używając tego słowa mamy na myśli tereny rolne, wiejski krajobraz, przyrodę, naturę i ziemię.

To słowo ma bardzo zbliżone znaczenie do „the country” i czasami możemy używać ich jako synonimy. Dlatego zapamiętajcie proszę, że „the country” stosujemy, kiedy chcemy przeciwstawić sobie wieś i miasto.

Przykład:

The countryside around there is beautiful. – Wiejski krajobraz wokół jest piękny. 

This countryside provides you with some of the most entrancing views.
– Ta okolica zapewnia jedne z najbardziej urzekających widoków.

Mówiłem, że będzie krótko? 😊 Mam nadzieję, że teraz wszystko jasne! Gdybyście mieli jakieś pytania, piszcie w komentarzach lub tutaj.

One comment on “Jaka jest różnica między country, village i countryside?

  1. michael112 on

    No właśnie dla mnie jest mylące oznaczenie słowa „country” jako „wieś” lub jako „państwo”. Słyszałem jeszcze że na „państwo” można powiedzieć „State”, przy czym podobno ważne jest pisanie tego słowa z wielkiej litery, bo tylko wtedy oznacza to państwo niepodległe – podczas gdy „state” z małej litery oznacza stan, np. stan w USA, czyli taki region, tylko z większą autonomią – jednak niebędący odrębnym państwem.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.