Regulamin

Użytkowanie naszej strony oznacza zaakceptowanie postanowień poniższego Regulaminu. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z którymś z postanowień prosimy o opuszczenie strony. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Użytkownika z zawartych w nim zasad, dlatego też prosimy o uważne zapoznanie się z nim przed rozpoczęciem użytkowania strony http://www.przelambariere.pl. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników działających w charakterze Kupujących jest bezpłatne.

 

DEFINICJE

SERWIS – prowadzona przez Administratora w języku polskim platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której organizowane są Transakcje oraz świadczone są inne usługi związane z Transakcjami, utrzymywany w domenie www.przelambariere.pl,

ADMINISTRATOR – Administratorem serwisu jest jego właściciel:

Arkadiusz Włodarczyk Create Yourself

Topola Królewska 26b, 99-100 Łęczyca

prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 5070075187, REGON: 10184580.

PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy

Sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Przedmiotem sprzedaży jest dostęp do platformy, która oferuje nagrania w formie video, audio, pliki mp3, pliki graficzne, pliki pdf i inne.

UŻYTKOWNIK – Osoba fizyczna lub prawna, przebywająca na stronie www.przelambariere.pl

TRANSAKCJA  – Procedura, która prowadzi do zawarcia Umowy Sprzedaży. Rezultatem sprzedaży jest wyłonienie nabywcy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Sklepu internetowego, w formie umowy zawieranej na odległość, między Kupującym, a Sprzedającym.

KUPUJĄCY – Użytkownik dokonujący zakupu Produktu  za pośrednictwem Serwisu www.przelambariere.pl

SPRZEDAJĄCY – Właściciel Serwisu www.przelambariere.pl, który oferuje Produkty za pośrednictwem Serwisu, umieszcza w Serwisie zdjęcia, tytuły, ceny i opisy oraz inne dane, które składają się na wygląd oferty Produktu, który jest oferowany do sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa.

 

ZMIANY REGULAMINU

Wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą Użytkowników od momentu wejścia na stronę do zakupu Produktu. Serwis www.przelambariere.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich wprowadzenia i umieszczenia na stronie internetowej sklepu.

 

BŁĘDY TYPOGRAFICZNE (LITERÓWKI)

W przypadku gdy Produkt, który został wystawiony do sprzedaży w niewłaściwej cenie w wyniku błędu typograficznego (literówka) serwis www.przelambariere.pl ma prawo odmówić realizacji takiego zamówienia nawet gdy zamówienie zostało potwierdzone, a płatność pobrana. W momencie gdy takie zamówienie zostanie anulowane, płatność zostanie zwrócona Użytkownikowi.

 

WALUTA

Ceny w Sklepie podane są w polskich złotych (PLN).

 

LINKI ZEWNĘTRZNE

W celu zapewnienia wzrostu liczby osób odwiedzających naszą stronę, www.przelambariere.pl może wybrać strony zewnętrzne, które będą posiadać linki do naszej strony www. Strona zewnętrzna, która jest w jakiś sposób związana z www.przelambariere.pl, posiada swój niezależny od nas Regulamin i www.przelambariere.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach. Użytkownik odwiedza powiązane strony zewnętrzne wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 

PŁATNOŚCI

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

– przelew online (payu)

Jeśli z jakiegoś powodu zamówienie nie może zostać zrealizowane, poinformujemy o tym za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie. W takim momencie istnieje możliwość anulowania zamówienia w całości lub częściowo bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

 

PRZEPŁYW INFORMACJI

www.przelambariere.pl może informować swoich Użytkowników i Klientów za pośrednictwem  e-maila, zamieszczenie ogólnej informacji na stronie www lub telefonicznie pod adresy/numery kontaktowe pozostawione w naszej bazie.

 

PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie prawa, łącznie z prawami autorskimi i prawami dotyczącymi bazy danych, do niniejszej strony i jej zawartości stanowią własność www.przelambariere.pl. Niedozwolone jest kopiowanie, powielanie, przedruk, kopiowanie na inny nośnik elektroniczny, publikowanie, nadawanie lub przekazywanie jakiegokolwiek tekstu, obrazów, grafiki, logo i wizerunków, jak również selekcja i układanie powyższych elementów oraz oprogramowania, do jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych bez uzyskania wcześniejszej zgody od www.przelambariere.pl
Niedozwolone jest wykorzystywanie strony www.przelambariere.pl do innych celów, niż wykorzystanie na niekomercyjny użytek. Niniejszym wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z tej strony wyłącznie do celów zgodnych z prawem.

OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO

Sprzedający wystawiając Produkt do sprzedaży, dysponuje Produktem i jest w stanie wysłać go do Kupującego w terminie określonym w opisie Produkt. Sprzedający ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby doprowadzić do sfinalizowania transakcji kupna-sprzedaży.
Sprzedający ma prawo do zablokowania dostępu osobie, która narusza prawa autorskie, działa na szkodę sprzedającego, platformy lub innych jej użytkowników.

 

OPIS PRODUKTÓW

Produkty, które mają być objęte usługami www.przelambariere.pl, muszą być opisane. Sprzedający ma obowiązek dochować wszelkiej staranności przy wystawianiu Produktów do sprzedaży, opatrując każdy wystawiony Produkt zgodnym z prawdą opisem oddającym cechy Produktu.
Sprzedający jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
Opis Produktu może odnosić się wyłącznie do przedmiotu sprzedaży.
Sprzedający jest odpowiedzialny za to, aby ani sprzedaż produktów, ani dodane przez niego opisy Produktów i zdjęcia, ani też inne czynności bądź informacje, związane ze sprzedażą nie naruszały obowiązującego prawa.

 

ZNAKI HANDLOWE

Wszystkie nazwy, obrazy, logo identyfikujące firmę Arkadiusz Włodarczyk Create Yourself oraz sklep internetowy przelambariere.pl stanowią własność firmy Arkadiusz Włodarczyk Create Yourself, która nie zezwala na ich wykorzystywanie przez jakąkolwiek osobę inną, niż ich właściciele. Wszelkie tego rodzaju przypadki wykorzystania stanowią naruszenie praw posiadacza.

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁALNOŚĆ OSÓB TRZECICH

www.przelambariere.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, teksty, nazwy, obrazy, zdjęcia, oraz inne materiały stworzone i zamieszczone na naszej stronie przez jej Użytkowników bez naszej wiedzy i poza naszą kontrolą. Użytkownik akceptuje fakt, że udostępniając nasza stronę do publicznego użytku www.przelambariere.pl nie rozpowszechnia celowo niechcianych treści, które mogą pojawić się na stronie w związku z działaniem osób trzecich i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z takim niezamierzonym przez nas działaniem. www.przelambariere.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usuwania informacji, tekstów, nazw, obrazów, zdjęć, oraz innych materiałów, które mogą być: obraźliwe, znieważające, nieprzyzwoite, nieprawdziwe, są naruszeniem praw autorskich, znaków handlowych lub innej własności intelektualnej.

 

WYMOGI TECHNICZNE

W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe Klienta powinna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

  • aktywne łącze internetowe,
  • procesor 700 MHz lub o wyższych parametrach,
  • pamięć RAM co najmniej 1 GB,
  • system operacyjny Windows XP lub nowszy,
  • włączona akceptacja plików cookies oraz JavaScript.

Instalacja oprogramowania o którym mowa jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą. Witryna internetowa sklepu dopasowana jest do rozdzielczości ekranu 1024×768 pixeli.

 

 ZWROTY

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie praw konsumentów gwarantujemy Państwu prawo zwrotu zakupionego Produktu w terminie 30 dni od daty otrzymania Produktu. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest przesłanie wiadomości email (biuro@przelambariere.pl) z informacją o chęci dokonania zwrotu, z adresu email, wykorzystanego podczas zakupów.

Zwrot należności za zwrócone produkty nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania wniosku, na wskazane przez Państwa konto bankowe podane w e-mailu. Nie zwracamy pieniędzy przekazami pocztowymi.

 

REKLAMACJA

W chwili odbioru Produktu kupujący jest zobowiązany sprawdzić jego stan i zawartość. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 14 dni.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Powyższy Regulamin w całej swojej treści jest wiążący dla wszystkich Użytkowników strony www.przelambariere.pl

Arkadiusz Włodarczyk Create Yourself

Topola Królewska 26b, 99-100 Łęczyca

NIP: 5070075187, REGON: 10184580.

email: biuro@przelambariere.pl

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Mam pytanie na temat
  • Dane osobowe
  • Pytania
  • Wiadomość

Arkadiusz Włodarczyk

Coach & English Teacher

ul. Limanowskiego 172, Łódź

tel: 0 533 990 414