Cel to “target”, “goal” czy “aim” ?

Gdy coraz bardziej zagłębiam się w języku angielskim, to dochodzę do wniosku, że wcale nie jest taki prosty. Osoba zaczynająca swoją przygodę z angielskim, może się trochę przestraszyć, a nawet zdemotywować. Weźmy na przykład słowo „cel”. Jak to w końcu powiedzieć po angielsku? Mamy przecież tyle opcji do wyboru: „goal”, „aim”, „destination”, „target”, „objective”, „purpose”. Oszaleć można 😉 Obcokrajowy czasami twierdzą, że nasz język jest ciężki i trudny do nauczenia, no ale hellooooooł, u nas „cel” to po prostu jest „cel”!

Żebyśmy jednak nie oszaleli, postaram się dzisiaj wyjaśnić różnice między tymi słowami. Oczywiście podam całe mnóstwo przykładów, żeby łatwiej wszystko zapamiętać.

Łatwizna – „Destination”

Na początek najłatwiejsze słowo z dzisiejszego zestawienia 😊 Myślę, że sam obrazek już sporo wyjaśni:

Cel to “target”, “goal” czy “aim” ? - Przełam Barierę

I jak odhaczone? Zrozumiane? Zapamiętane? „Destination” to po prostu „miejsce przeznaczenia”, „cel podróży”. Koniec 😊

Przykłady:

 • What is your destination? (Jaki jest twój cel podróży?)
 • We’ve reached our destination. (Dotarliśmy do celu naszej podróży.)
 • Even he didn’t know the exact destination. (On nawet nie znał dokładnego celu podróży.)
 • Paris is a popular tourist destination. (Paryż jest popularną destynacją turystyczną.)

„Purpose”

Jeśli chodzi o stopień trudności, to myślę, że „purpose” jest zaraz po „destination” najłatwiejszym słówkiem do wyjaśnienia i zrozumienia. Według słownika „purpose” oznacza „zamiar”, „cel”. Jest po prostu powodem (celem), dla którego coś robimy, czy planujemy. Kiedy wykonując daną czynność myślimy o tym, co w konsekwencji osiągniemy to używamy wtedy „purpose”.

Przykłady:

 • The purpose of this blog post is to make you understand the basic difference between difficult words. (Celem tego wpisu na blogu jest wytłumaczenie Ci podstawowych różnic między trudnymi słowami).
 • The games have an educational purpose. (Gyy mają cel edukacyjny).
 • My purposein coming here is to improve myself. (Moim celem jest doskonalenie siebie).

„Target”

Jeśli chodzi o to słowo, to tutaj też jest jeszcze prosto 😊 Kiedy używamy słowa „target”? Kiedy mówimy o jakimś konkretnym, specyficznym celu (konkretny wynik, liczba, ilość pieniędzy).

Przykłady:

 • Our sales target is to reach $1000 in sales this year. (Nasz cel sprzedażowy to osiągnięcie w tym roku sprzedaży na poziomie 1000 USD).
 • The company is on track to meet its target of increasing profits by 10%. (Firma jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu, jakim jest zwiększenie zysków o 10%).
 • My target is to save $20 every week. (Moim celem jest zaoszczędzenie 20 dolarów tygodniowo).

„Objective”

W przypadku tego słowa, też mówimy o jakimś konkretnym celu. Ale ten konkretny cel jest tylko małym krokiem do większego celu. „Objective” jest naszym małym celem po drodze, który stawiamy sobie po to żeby osiągnąć bardziej ogólny, większy cel.

Przykłady:

 • Our objectivesare: send 40 soldiers to Iraq, capture Saddam and bring him to America. (Naszym celem jest: wysłanie 40 żołnierzy do Iraku, pojmanie Saddama i przewiezienie go do USA).  Mamy tutaj kilka pośrednich kroków do wykonania, kilka małych celów do osiągnięcia żeby w przyszłości osiągnąć 1 duży cel jakim jest zabicie Saddama.
 • My main objective is to sale 10 pieces of his product next week. (Moim głównym celem jest sprzedaż 10 sztuk jego produktu w przyszłym tygodniu). Czyli mam krótkofalowy cel, sprzedaż 10 produktów w przyszłym tygodniu, ale prawdopodobnie moim ogólnym celem jest sprzedaż X produktów w ciągu całego miesiąca.

„Goal”/”Aim”

No i tutaj już nie jest tak łatwo, a może jednak jest? 😊  Różnica między tymi słowami nie jest taka oczywista. I tu i tu mówimy o ogólnym (często długofalowym) celu.

Tak naprawdę możemy używać tych słów naprzemiennie. I już. Nie wczuwajmy się za bardzo, bo sami Anglosasi mają problemy z wytłumaczeniem, dlaczego w danej sytuacji używają jednego z tych wyrazów, a nie drugiego. Skoro oni nie potrafią tego wyjaśnić, to myślę, że nie musimy się tak bardzo przejmować tym, kiedy użyć „goal”, a kiedy „aim”.

Przykłady:

 • The aim of this course is to learn English. (Celem kursu jest nauka angielskiego).
 • The final goal of this course is to learn English. (Ostatecznym celem kursu jest nauka angielskiego).
 • What is your aim/goal in life? (Jaki jest Twój cel w życiu?).
 • My main aim/goal was to (Moim głównym celem było zwyciężyć).

Mam nadzieję, że wszystko jest jasne 😊 Gdyby nie było, piszcie oczywiście w komentarzach 😊

Arkadiusz Włodarczyk Przełam Barierę

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.